De l’11 al 24 de juliol, de 10:00h a 15:00h (presentació dels resultats: 24 de juliol a les 20:30h)

Per la personalitat multifacètica artística de Moreno Bernadi i el seu interès actiu i continu per la composició i l’anàlisi del material formal, així com pel desenvolupament de les habilitats interpretatives d’un treball teatral, els seus laboratori sempre s’han caracteritzat per una lliure i conduïda col·laboració amb interessats a l’experiència i a la metodologia de Moreno, els participants han pogut conviure amb dibuixants, músics, escriptors … que de simples assistents a la vivència es tornaven ràpidament en una altra forma d’intervenció, obrint així les portes al diàleg entre les arts, les disciplines, els interessos, i convivint orgànicament en el temps i en l’espai amb una comuna investigació, que es diferencia per l’especificitat de cada coneixement amb respecte a la lògica d’assumpció de la matèria i a la percepció del que el laboratori permet descobrir.

Una naturalitat, que sempre s’ha generat en els seus laboratoris, Moreno ha desenvolupat unes metodologies i una experiència en els processos projectuals, i després d’anys de molta dedicació a l’ensenyament, tractant de transmetre tècniques, compromís, rigor i llibertat estètica, Hiroshima proposa el primer Moreno Bernardi Atelier encarregant al director italià el tema de ‘la identitat’ com a punt de partida del laboratori.

Les diferències entre els participants és el primer repte de MB que donarà a cadascú unes indicacions i una lògica de treball segons l’interès i la disciplina individual, per tal que totes les identitats manifestades prenguin formes en una comuna geografia escènica. El segon repte és el camí del procés creatiu, que es farà posada escènica en 3 setmanes: el laboratori obrirà les portes al públic el dia 24, per mostrar els seus resultats.

Després de la formació del grup de treball, Moreno estudiarà una metodologia ad hoc, estructurant les eines del procés i el material d’investigació segons els perfils dels participants.
Un cop determinada la línia de treball, Hiroshima comunicarà als participants les línies que cal seguir a l’hora d’escollir el material necessari per començar el laboratori.

http://morenobernardi.jimdo.com

ENTRADES

Preu del workshop: 300€.

[ESPRESSO_EVENTS_TABLE_TEMPLATE category_slug=”workshop-atelier-1″ category_filter=”false” table_search=”false” table_paging=”false” footable=”false” reg_button_text=”Comprar”]