WORKSHOP
4 hores

Per primera vegada, aquests tres artistes de l’escena contemporània aborden una peça de manera col·lectiva. El workshop que oferiran està directament relacionat amb la peça que presenten a la sala: Nowhere in particular. A partir del treball de petits gestos nascuts de situacions d’interacció quoatidianes, podrem acostar-nos a la metodologia de treball d’aquests tres artistes.

El taller va dirigit a ballarins/es, performers i actors/ius.

INSCRIPCIONS

Apuntar-se aquí
Preu: 30€