WORKSHOP
4 hores

El taller serà un espai creatiu on posarem en diàleg dansa i manipulació d’objectes. La session incloura:

  • Un escalfament individual o en parelles per tal de despertar la consciència corporal.
  • Pautes per a improvisacions individuals, en parella i en grup on investigarem diferents qualitats de moviment i com traslladar-les a l’objecte, i també com les propietats físiques d’un objecte poden inspirar la nostra dansa.
  • Moments d’exploració individual o en petits grups per a la composició de breus escenes.

 

Les temàtiques que abordarem seran:

  • La musicalitat del gest: velocitat, to, suspensió, ritme, dinàmica i fraseig.
  • La precisió del moviment: articulació i claredat.
  • L’escolta de l’altre: persones y coses que ens envolten.
  • El silenci: l’immobilitat i la presència escènica.

 

Explorarem com els objectes poden ajudar-nos a percebre la materialitat del gest, i com a través dels nostres moviments podem jugar amb l’imaginari que un objecte evoca.

El taller va dirigit a ballarins/es, performers i actors/actrius.

«Existeix entre nosaltres i els objectes una relació de companys de viatge. En dotar a un objecte de moviment, creem una imatge on allò més important és la relació que des de la nostra posició d’intèrprets establim amb aquest objecte, en el moment en el qual l’utilitzem. Els objectes constitueixen un element més per construir una dramatúrgia que ens permeti anar més enllà del moviment i la dansa.»
Maria Muñoz

INSCRIPCIONS

Apuntar-se aquí
Preu: 30€