PROJECCIÓ DOCUMENTAL
PREMIÈRE A ESPANYA

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL GRANER

Danza Sur és un col·lectiu de divulgadors de diferents àmbits professionals,  que entén la dansa com a bé social. El documental que aquesta agrupació ha creat ens apropa a les realitats de l’escena contemporània de diferents països de Sudamèrica.

SESIÓN DE RECURSOS
16:00h abierta y gratuita

PROYECCIÓN DOCUMENTAL
20:30h