Política de cookies

Aquest document descriu la política de cookies que regula el lloc web cowoserver/hiroshima, amb l’objectiu de garantir la privacitat dels usuaris d’internet. Des d’aquest apartat s’informa als usuaris d’internet que en aquest lloc web s’utilitzen cookies. Aquestes cookies ens permeten facilitar l’ús i navegació, garantir l’accés a determinades funcionalitats i addicionalment, ens ajuden a millorar la qualitat del lloc web d’acord als hàbits i estils de navegació dels usuaris d’internet.

La Política de Cookies del lloc web cowoserver/hiroshima ha estat actualitzada el mes de març de 2015. Sala Hiroshima es reserva el dret a modificar la seva Política de Cookies del lloc web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web. Es recomana als usuaris d’internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de Cookies que trobaran en el lloc web cowoserver/hiroshima/politica-de-cookies/.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!