Work in progress / Conferència

Catalunya

Castellà / Català

30 min. WIP
+ 30 min. confernència

En residència a la sala Hiroshima

ATRESBANDES representa un tipus de teatre que creiem molt necessari; es tracta d’un teatre fet des de l’intèrpret, des dels seus preocupacions i inquietuds on el text sorgeix de la trobada i la improvisació i sempre com a expressió d’una mirada comuna sobre el món i la societat contemporània. Hem col·laborat amb ells en diferents ocasions presentant les seves creacions. Aquesta vegada hem volgut anar un pas més enllà i obrir una finestra al seu procés de treball. És per això que organitzem aquesta nit de work in progress i de «conferència teatralitzada» per a tots aquells que vulguin conèixer millor aquesta companyia i tenir un exemple de com es crea una obra de teatre contemporani.

«Quien nos habla, me da la impresión, es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario: en portada, grandes titulares. Los trenes sólo empiezan a existir cuando descarrilan y cuantos más muertos hay, más existen. Es necesario que tras cada acontecimiento haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida no debiera revelarse nada más que a través de lo espectacular, como si lo elocuente, lo significativo fuese siempre anormal: cataclismos naturales o calamidades históricas, conflictos sociales, escándalos políticos… La prensa diaria habla de todo menos del día a día. La prensa me aburre, no me enseña nada; lo que cuenta no me concierne, no me interroga y ya no responde a las preguntas que formulo o que querría formular. Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo? Interrogar a lo habitual.»

Fragment del capítol ¿Acercamientos a qué? del llibre Lo infraordinario
De Georges Perec, traduït per Mercedes Cebrián

Aquest és el primer pas d’un nou treball que ATRESBANDES vol desenvolupar durant el 2021. Després de tres anys de col·laboracions amb diferents col·lectius, la nostra presentació a Hiroshima serà una temptativa de tornar a posar el focus en els membres de la companyia com a intèrprets i la seva capacitat per generar situacions que siguin escènicament atractives. Per sobre d’aquesta proposta planeja l’obra de Georges Perec i la sospita que aquest nou treball no serà un acte de generositat cap als altres, sinó, més aviat, una performance que obeeix als imperatius d’alguna neurosi personal relacionada amb la gestió de les emocions; o el que, en petit comitè, dins de la companyia, anomenem teatre del psicòleg, que, al seu torn, i ja amb això acabo, podria ser el subtítol d’aquesta futura obra.

Compra entrades!

Online: 14€
Taquilla: 17€
Socis (només online): 2 entrades a 9,80€ cadascuna
Estudiants teatre: 9€

Tot i que les entrades tenen seients preassignats, aquest espectacle utilitza una disposició a tres bandes. És possible que en el moment d’accés a la sala, se t’assigni un seient alternatiu (sempre respectant la distància de seguretat per evitar contagis de Covid-19). Si tot i això prefereixes utilitzar el teu seient preassignat, no hi haurà cap problema. 😉

Una creació d’ATRESBANDES (Mònica Almirall, Miquel Segovia i Albert Pérez Hidalgo) per a la Sala Hiroshima.

Fitxa artística

Una creació de: ATRESBANDES

Nadie sabe nada pero la gente es amable