WORKSHOP

Aquest serà el quart taller impartit per Moreno Bernardi a la sala. El motiu o temàtica proposada per la direcció artísitca encara està per definir. A cada taller es proposa una figura al docent. Així, el 2015 va ser La identitat, el 2016 La Bèstia, el 2017 L’Heroi. Aquesta indicació funciona com un disparador pel docent, que recopila materials textuals, musicals, poètics i de tot tipus, que comparteix amb els participants en una caixa d’eines o referents dels que poden inspirar-se en les jornades de treball. Això fa que cada taller sigui únic, pel que fa a les exploracions, les eines i els materials utilitzats i permet que els participants repeteixein l’experiència.

Després de la formació del grup de treball, Moreno estudiarà una metodologia ad hoc, estructurant les eines del procés i el material d’investigació segons els perfils dels alumnes (les diferències entre els participants són la característca del MBA). Una vegada determinada la línia de treball, l’equip de la Sala Hiroshima comunicarà als participants les línies que s’han de seguir a l’hora d’escollir el material necessari per començar el laboratori i cadascun d’ells rebrà els “quaderns” de treball.


Duració: Del 28 d’agost al 9 de setembre de 2018, tots els días, de 10h a 16h (excepte el dia de presentación de la nova creació, dia 9, que es desenvoluparà a la tarda)
Presentació de resultats: 09/09/2018 – 20:30h
Preu: 300€ / Preu per a socis: 240€