WORKSHOP
16 I 17 DE DESEMBRE DE 10h A 13h
80€

Treball situat a la frontera entre teatre i dansa. A partir de diversos exercicis d’exploració sensorial, el taller proposa que cadascun dels participants explori i ampliï la seva pròpia “fisicitat” qüestionant al mateix temps la significació de l’actor / ballarí “present”. Què entenem quan parlem de qualitat de «presència»?

L’objectiu del taller no és tant arribar a llocs o respostes concretes, sinó donar eines per obrir nous camins i fer néixer noves preguntes, prenent sempre el cos com a punt de partida.ET RECOMANEM…