Aquest mes de juliol Moreno Bernardi (MB) dirigeix un laboratori intensiu a Barcelona, obert a tots i a totes les disciplines (dansa, teatre, dramatúrgia, música, cant, escriptura, so, poesia, art plàstic, escenografia, dibuix, matemàtiques, filosofia, arquitectura .. .), enfocat en la composició, l’actuació i la investigació en el procés creatiu entre les arts. Amb el repte d’una posada pública en 11 dies de treball.

És la segona edició del Moreno Bernardi Atelier vegada i també  amb la col·laboració d’ Hirohima. A l’Atelier les diferències entre els participants és el primer repte de MB que donarà a cadascú unes indicacions i una lògica de treball segons l’interès i la disciplina individual, per tal que totes les identitats manifestades prenguin formes en una comuna geografia escènica.

El segon repte és el camí del procés creatiu, del qual es farà la seva posada en escena en molt poc temps. Després de la formació del grup de treball, Moreno estudia una metodologia ad hoc, estructurant les eines del procés i el material d’investigació segons els perfils dels participants. Un cop determinada la línia de treball, el MEP i Hiroshima comuniquen als participants les línies que cal seguir a l’hora d’escollir el material necessari per començar el laboratori.

El MEP i Hiroshima ja han realitzat el primer Moreno Bernardi Atelier al juliol 2015, presentant al públic la peça EL BUCLE BLANC.

MBA

Per la personalitat polifacètica artística de Moreno Bernardi i el seu interès actiu i continuo per la composició i l’anàlisi del material formal, així com pel desenvolupament de les habilitats interpretatives d’un treball teatral, els seus laboratoris sempre s’han caracteritzat per una lliure i conduïda col·laboració amb els interessats a l’experiència i a la metodologia de Moreno, els participants han pogut conviure amb dibuixants, músics, escriptors … que de simples assistents a la vivència es tornaven ràpidament en una altra forma d’intervenció, obrint així les portes al diàleg entre les arts, les disciplines, els interessos, i convivint orgànicament en el temps i en l’espai amb una comuna investigació, que es diferencia per l’especificitat de cada coneixement amb respecte a la lògica d’assumpció de la matèria ia la percepció del que el laboratori permet descobrir. Per aquesta naturalitat, que sempre s’ha generat en els seus laboratoris, Moreno ha desenvolupat unes metodologies i una experiència en els processos projectuals, i després d’anys de molta dedicació a l’ensenyament tracta de transmetre tècniques, compromís, rigor i llibertat estètica.


Durada: Del 17 al 19 de juliol: 10h -15h i del  20 al 28 de juliol: 10h-16h

Dia 29 de juliol: presentació resultats:  vespre 21:00h



ENTRADES

[ecs-list-events cat=’moreno-bernardi-atelier2′ venue=’true’]

ENTRADES